Tải về Messages cho Mac Lion

Nếu bạn đang chạy Mac OS X Lion 10.7.3 bạn có thể tải về và dùng thử chức năng Messages của Mountain Lion hiện đang trong giai đoạn beta.  Messages là ứng dụng mới thay thế iChat vốn tồn tại khá lâu, người dùng có thể thêm nhiều tài khoản Xem tiếp…