Apple mang lại diện mạo mới cho trang Apple ID

Trang Apple ID (https://appleid.apple.com) nơi giúp bạn khởi tạo và quản lý tài khoản của Apple cho mọi dịch vụ (iCloud, iTunes, Developer v.v..) vừa được Apple mang lại diện mạo mới, tương tự như các trang trưng bày sản phẩm đang có trên apple.com. Tại Apple ID các bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân, bảo mật bao gồm cả bảo mật … Continue reading Apple mang lại diện mạo mới cho trang Apple ID