Apple khoe Applebot, công cụ tìm kiếm riêng được dùng trong Siri, Spotlight

Apple vừa âm thầm bổ sung một trang mới trên phần hỗ trợ trực tuyến về web crawler, tạm dịch là trình thu nhập dữ liệu trên web. Mỗi crawler như là một con bot, tương tự được sử dụng trong các công cụ tìm kiếm của Google hay Bing, nó tự động thăm dò và truy xuất vào các nội dung trang web trên … Continue reading Apple khoe Applebot, công cụ tìm kiếm riêng được dùng trong Siri, Spotlight