Với khuôn mẩu ban đầu, iPhone trông giống với một màn hình đặt trên CPU

Bản mẩu của iPhone năm 2005 giống iPad có cổng ethernet, serial

Một số hình ảnh bản mẩu từ năm 2005 của iPhone xuất hiện gần đây trên Internet cho thấy thiết bị có vẻ giống với iPad hơn so với thiết kế ngày nay. Đây là khuôn mẩu được thử nghiệm trước thời điểm năm 2007 (thời gian mà iPhone ra mắt), với ý định ban đầu Apple muốn làm ra một chiếc máy trông giống … Continue reading Bản mẩu của iPhone năm 2005 giống iPad có cổng ethernet, serial