Hãng Apple bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo quan trọng

Ngày 15/11, Apple đã chỉ định hai nhân vật vào các vị trí lãnh đạo quan trọng của tập đoàn. Theo quyết định, Arthur D. Levinson được chỉ định giữ vai trò Chủ tịch của Ban giám đốc, tuy nhiên sẽ không tham gia vào công việc điều hành tập đoàn. Vị trí này từng thuộc về vị lãnh đạo huyền thoại Steve Jobs trước … Continue reading Hãng Apple bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo quan trọng