YouTube trên iOS đã chính thức hỗ trợ Google Cardboard

Ứng dụng YouTube cho iOS hôm nay đã được cập nhật hỗ trợ Google Cardboard, giúp cho những videos nay có thêm chế độ VR. Được biết, những tính năng này từng độc quyền trên app YouTube cho Android kể từ tháng 11-2015. Để bật chế độ Cardboard, người dùng chỉ cần nhấn vào dấu ba chấm ở phía trên trái của video và chọn … Continue reading YouTube trên iOS đã chính thức hỗ trợ Google Cardboard