Có gì mới trên iOS 7.1 beta 4?

Ngày hôm nay, Apple cập nhật bản thử nghiệm iOS 7.1 lên beta 4 đến các lập trình viên, bản cập nhật này sửa nhiều lỗi và một vài thay đổi đến hệ điều hành. Trong khi beta 3 tập trung cải tiến giao diện, thì beta 4 này tập trung Xem tiếp…