iPad hiện có hơn 20.000 ứng dụng giáo dục và đào tạo

Trong sự kiện về giáo dục vào sáng sớm hôm nay (giờ Việt Nam) tổ chức tại bảo tàng Guggenheim ở thành phố New York, vị phó chủ tịch marketing toàn cầu của Apple, ông Phil Schiller thông báo các số liệu về lĩnh vực kinh doanh trong mảng giáo dục của Apple. Trong sự kiện này,ông Phil Schiller chỉ ra vấn đề với các … Continue reading iPad hiện có hơn 20.000 ứng dụng giáo dục và đào tạo