O’Reilly giới thiệu sách cẩm nang lập trình iOS 5

Hôm nay O’Reilly vừa ra mắt với những người yêu thích và ham muốn học lập trình cho hệ điều hành di động iOS của Apple với quyển sách có tựa là .iOS 5 Programming Cookbook. Đây là quyển sách tập trung giới thiệu đến các developer làm quen với công cụ phát triển XCode kèm cách tiếp cận việc thiết kế giao diện, các ứng … Continue reading O’Reilly giới thiệu sách cẩm nang lập trình iOS 5