Tuỳ biến màn hình Lock với tiện ích CustomLS

Màn hình Lock của iOS 7 đang chứa nhiều thông tin? Bạn muốn có một màn hình Lock đơn giản và sáng sủa hơn cùng với màn hình nền thì hãy cài ngay CustomLS, một tiện ích đang miễn phí trên Cydia.  CustomLS sẽ giúp bạn ẩn hết mọi thứ đang có liên quan trên màn hình lock từ chức năng “Slide to Unlock”, Camera, … Continue reading Tuỳ biến màn hình Lock với tiện ích CustomLS