CyDelete7 cập nhật hỗ trợ xoá ứng dụng Cydia trên iOS 7

Hôm nay tiện ích CyDelete7 đã được cập nhật để hỗ trợ iOS 7, đây là tiện ích giúp người dùng xoá trực tiếp các ứng dụng đã được cài đặt từ Cydia như Activator, Winterboard v.v..tương tự như họ xoá với các ứng dụng khác được tải từ App Store. CyDelete7 cung cấp tuỳ chọn trong Settings để bạn không bị xoá nhầm Cydia khi … Continue reading CyDelete7 cập nhật hỗ trợ xoá ứng dụng Cydia trên iOS 7