Tạo đĩa ảo từ tập tin ISO dễ dàng với công cụ mới của Microsoft

Microsoft vừa phát hành một công cụ mới dành cho người dùng Windows để có thể mount (tạm dịch: mở) những tập tin có đuôi .ISO dưới dạng ổ đĩa ảo. Thực ra đã có nhiều công cụ do các hãng thứ 3 phát hành miễn phí và phổ biến như Daemon Tools Lite. Công cụ này được phân phối dành cho các máy chạy … Continue reading Tạo đĩa ảo từ tập tin ISO dễ dàng với công cụ mới của Microsoft