F0recast ứng dụng xem thông tin iDevice cập nhật lên 1.4.1

F0recast một công cụ được tạo bởi iH8Sn0w, cùng là nhà phát triển công cụ Sn0wBreeze trên Windows. Nếu bạn chưa từng nghe đến F0recast trước kia, đây là công cụ giúp bạn tìm thấy các thông tin chi tiết về iPhone/iPod Touch và iPad khi thiết bị được kết nối vào máy tính qua cổng USB. Các thông tin như mã số sê ri, … Continue reading F0recast ứng dụng xem thông tin iDevice cập nhật lên 1.4.1