F-Secure phát hành công cụ gở bỏ Flashback cho Mac OS X

Flashback một dạng malware đã lây nhiễm hơn 600.000 máy tính Mac trong thời gian qua. Để kiểm tra máy tính của bạn an toàn trước Flashback hay không, xin mời xem qua “Kiểm tra trojan Flashback trên Mac“. Nếu như máy tính bị lây nhiễm, bạn có thể yên tâm khắc phục bằng cách tải về công cụ gở bỏ trojan Flashback trên Mac … Continue reading F-Secure phát hành công cụ gở bỏ Flashback cho Mac OS X