"Cứu cụ Rùa” cho iPhone

Hãng Apple đã chính thức chấp nhận và phát hành phiên bản game Việt “Cứu cụ Rùa” trên Apple Appstore dành cho iPhone. Đây là một trong số rất ít game thuần Việt có mặt trên iPhone hiện nay. Ý tưởng về kịch bản game xuất phát từ những sự Xem tiếp…