Tự do sắp xếp biểu tượng màn hình Home với GridLock 2.0.5, đã hỗ trợ iOS 7

Bạn không muốn các biểu tượng của iOS 7 sắp xếp theo mặc định dạng lưới? Bạn muốn sắp theo theo cách của bạn vậy hãy cài (chính xác hơn là mua) tiện ích GridLock có mặt trên Cydia, đã hỗ trợ iOS 7. Tiện ích được phát triển bởi  Chpwn và P0sixninja cho phép bạn sắp xếp tuỳ ý trật tự các biểu tượng trên … Continue reading Tự do sắp xếp biểu tượng màn hình Home với GridLock 2.0.5, đã hỗ trợ iOS 7