Thêm chế độ Guest (Khách) trên iPhone/iPad với tiện ích trên Cydia

Một trong những tính năng được người dùng yêu cầu nhiều nhất gần đây trên iPad/iPhone đó là chế dộ guest mode hay còn gọi là chế dộ khách, ở chế độ này người dùng chỉ được sử dụng một vài ứng dụng mà người sở hữu cho phép và hoạt động riêng biệt với người dùng chính. Gần đây trên Cydia đã có tiện … Continue reading Thêm chế độ Guest (Khách) trên iPhone/iPad với tiện ích trên Cydia