Hướng dẫn tạo bộ cài OS X El Capitan trên USB

Chuẩn bị: 01 thanh USB hoàn toàn trống, có dung lượng từ 8GB trở lên. Bộ cài đặt OS X El Capitan chính thức tải về từ Mac App Store: ở đây. Máy Mac đang chạy OS X và phải biết password của User đó. Sau khi tải về bộ cài OS X El Capitan vào máy tính Mac. Gắn thanh USB vào máy tính Mac, … Continue reading Hướng dẫn tạo bộ cài OS X El Capitan trên USB