(iPhone) App hay đang miễn phí: InstaPlace

App Store có rất nhiều ứng dụng giúp bạn chụp hình và InstaPlace là một trong số các ứng dụng đó, nhưng điểm khác biệt của ứng dụng này là bạn có thể chèn thêm các mẫu chữ được thiết kế sẵn tại vị trí mà bạn đang dừng chân để chia sẽ lên Facebook, Twittter, Foursquare và Instagram. Khi đến một quán ăn hoặc … Continue reading (iPhone) App hay đang miễn phí: InstaPlace