MacBook Pro 13-inch phiên bản không Retina sẽ ngừng sản xuất?

Apple được cho là sẽ ngừng việc sản xuất mẫu máy MacBook Pro 13-inch màn hình không Retina vào khoảng cuối năm nay để tập trung vào mẫu máy mỏng hơn với màn hình Retina. Mẫu máy MacBook Pro 13-inch không Retina hiện tại được cập nhật gần nhất vào giữa năm 2012, là mẫu