Tổng quan giao diện Mac OS X Lion 10.7

Mac OS X Lion hiện tại là thành viên mới nhất trong gia đình Mac OS X. Hiện đang ở dạng thử nghiệm (beta) và chỉ được Apple đưa ra dành riêng cho các nhà phát triển hôm thứ năm vừa qua. Vì vẫn ở giai đoạn beta nên vẫn còn khá nhiều lỗi, một số ứng dụng thỉnh thoảng tự động thoát ra ngoài … Continue reading Tổng quan giao diện Mac OS X Lion 10.7