Apple chiếm 74% lưu lượng web trên smartphone và 95% trên tablet.

Trang AllThingsD vừa đăng tải một vài con số thống kê từ trang Chitika, cho biết hiện nay 20% lưu lượng lướt web ở Mỹ và Canada xuất phát từ smartphone và máy tính bảng, với 80% còn lại là của máy tính. Cụ thể, trong số 20% thì 14,6% là của smartphone và 5,6% là của máy tính bảng. Điều đáng nói ở đây … Continue reading Apple chiếm 74% lưu lượng web trên smartphone và 95% trên tablet.