Xuất hiện dịch vụ mở khoá iCloud với giá 150 đô

Dịch vụ mới xuất hiện gần đây dành cho các thiết bị iOS bị khoá iCloud hay còn gọi là Activation Lock của Apple, chức năng này được giới thiệu vào thời điểm ra mắt iOS 7. Qua đó dịch vụ được cung cấp bởi công ty có tên ChronicUnlocks và người dùng phải một mức giá nhất định là $150. Activation Lock là chức năng … Continue reading Xuất hiện dịch vụ mở khoá iCloud với giá 150 đô