Mở ứng dụng từ Terminal

Trong lúc bạn đang thao tác với Terminal. Bạn vẫn có thể dễ dàng mở ứng dụng khác mà không cần phải đụng đến chuột. Bằng cách gõ: open -a “tên ứng dụng” Ví dụ: Mở iCal: open -a iCal Mở iTunes: open -a iTunes Mở VLC: open -a VLC