Danh sách các phần mềm jailbreak tương thích với iOS 7

Danh sách các ứng dụng, tiện ích jailbreak đã hoạt động tốt với iOS 7

Cuối cùng chúng ta đã có thể jailbreak iOS 7 hoàn thiện (untethered jailbreak) nhưng nếu bạn phân vân về tính ổn định các phần mềm jailbreak trên iOS 7, có thể xem qua danh sách tương thích tại đây. Continue reading Danh sách các ứng dụng, tiện ích jailbreak đã hoạt động tốt với iOS 7

IntelliScreenX 6, MyWi 6.0 và Messages+ sẵn sàng cho iOS 6

Untethered jailbreak iOS 6.x sẽ xuất hiện vào chiếu tối hôm nay, Intelliborn cho biết các tiện ích jailbreak đã được tinh chỉnh lại để tương thích với iOS 6. Các tiện ích này bao gồm: IntelliScreenX, MyWi 6.0 và Messages+. IntelliScreenX là tiện ích mở rộng và bổ sung các thông tin lên màn hình khóa của iPhone và cả Notification Center tiện ích … Continue reading IntelliScreenX 6, MyWi 6.0 và Messages+ sẵn sàng cho iOS 6