11 extension cho Safari mà bạn muốn cài ngay

Extension là thành phần mở rộng tăng cường sức mạnh cho trình duyệt, đã xuất hiện trên FireFox, Chrome và Safari kể từ 5.0.1.

Trang cung cấp extension cho Safari của Apple chưa có trang riêng cho từng Extension nên có thể bạn sẽ tự mình tìm và cài đặt ở địa chỉ http://extensions.apple.com.

AppLife xin giới thiệu với các bạn những extension dưới đây giúp bạn tăng lực thêm cho trình duyệt Safari.

Chi tiết “11 extension cho Safari mà bạn muốn cài ngay”