Định đạng ExFAT cho ổ cứng di động để dùng được cả Mac và Windows

Bạn có ổ cứng di động để lưu dữ liệu và thường xuyên sử dụng trên cả 2 hệ điều hành Mac và Windows. Nếu ổ cứng di động của bạn là sản phầm dành cho Mac (theo định dạng HFS+) thì khi chuyển sang Windows không thể đọc được. Nếu là định dạng NTFS trên Windows, máy Mac có thể đọc được, nhưng bạn … Continue reading Định đạng ExFAT cho ổ cứng di động để dùng được cả Mac và Windows