Trang chủ Apple “vô tình” để lộ biểu tượng/tính năng mới của bộ iWork và iLife, GarageBand sẽ miễn phí kèm tính năng thanh toán trong app

Tại mục ‘Built-in Apps’ trong khu vực iPhone 5s và iPhone 5c trên trang chủ của hãng hôm qua, Apple đã “sơ suất” để lộ các biểu tượng mới theo phong cách iOS 7 của bộ iWork và iLife. Theo đó, biểu tượng iPhoto và GarageBand chính là các biểu tượng rò Xem tiếp…