Skype for iOS 4.2: hỗ trợ chat dịch vụ Messenger, Hotmail, Outlook.com của Microsoft

Skype cho iOS vừa cập nhật hôm nay, hỗ trợ iPhone 5 và nhiều tính năng khác được Microsoft bổ sung vào ứng dụng voice/chat bổ biến này với người sử dụng. Với phiên bản mới này, các danh sách trên dịch vụ tin nhắn có thể được gộp lại thành một và bạn có thể chat với những người dùng từ dịch vụ Messenger, … Continue reading Skype for iOS 4.2: hỗ trợ chat dịch vụ Messenger, Hotmail, Outlook.com của Microsoft