Facebook: Quảng cáo sẽ xuất hiện trong News Feed

Facebook vừa thông báo rằng hãng sẽ thêm một số vị trí đặt quảng cáo trên trang web của mình cũng như giới thiệu một kiểu quảng cáo mới dành cho các thiết bị di động. Bắt đầu từ bây giờ, các quảng cáo mua thông qua gói dịch vụ “Premium on Facebook” có thể được hiển thị trong mục cập nhật trạng thái (News … Continue reading Facebook: Quảng cáo sẽ xuất hiện trong News Feed