Apple hoàn tiền cho người dùng nếu đã mua iWork + iLife sau ngày 1 tháng 9

Trong sự kiện iPhone vừa rồi, CEO Tim Cook thông báo rằng tất cả những thiết bị chạy iOS 7 được kích hoạt sử dụng sau ngày 1 tháng 9 khi truy cập vào App Store sẽ được tùy chọn mua 2 bộ phần mềm iWork + iLife (trừ GarageBand) miễn phí, tổng cộng giá $45. Vì vậy, đã có rất nhiều người dùng mua … Continue reading Apple hoàn tiền cho người dùng nếu đã mua iWork + iLife sau ngày 1 tháng 9