StatusModifier hiện thời gian theo giây và dung lượng RAM lên thanh trạng thái của iOS 7

SBSettings luôn là tiện ích được yêu thích nhất với nhiều người dùng  Apple, một trong những tính năng ưa thích của SBSettings là thêm thông tin vào thanh trạng thái của iOS (status bar). Thanh Status bar trước khi cài StatusModifier Thanh Status bar sau khi cài StatusModifier Nếu bạn quan tâm tới việc theo dõi hệ thống, tiện ích này phù hợp với bạn, được … Continue reading StatusModifier hiện thời gian theo giây và dung lượng RAM lên thanh trạng thái của iOS 7

Công cụ untethered jailbreak iOS 6.1 Evasi0n hoàn tất 80%, bắt đầu thử nghiệm riêng

Chỉ còn một ngày nữa công cụ untethered jailbreak cho các máy chạy iOS 6.0/6.0.1/6.0.2/6.1 sẽ được hoàn tất. Cho đến hôm nay quá trình hoàn thiện của Evasi0n đã đạt 80%, phiên bản dành cho Mac OS X, Windows, Linux đã hoàn tất và được thử nghiệm riêng. Bạn có thể thấy trên site của Evasi0n, phiên bản thử nghiệm sẽ được mở rộng … Continue reading Công cụ untethered jailbreak iOS 6.1 Evasi0n hoàn tất 80%, bắt đầu thử nghiệm riêng