Tải về Fliqlo screen saver: đồng hồ với hiệu ứng lật độc đáo cho OS X và Windows

Nếu bạn cần đồng hồ hiển thị khi máy tính chuyển sang chế độ màn hình bảo vệ (screen saver) hãy thử tải về Fliqlo. Fliqlo hiển thị đồng hồ theo phong cách lật khá phổ biến từ cuối thập niên 60 và 70 xuất hiện trong các máy radio, Xem tiếp…