Đây là hình ảnh khi ghép tất cả màn hình iPhone trên thế giới lại với nhau

Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện khi ghép tất cả các màn hình của iPhone lại với nhau thì chúng sẽ lớn đến mức nào chưa? Nếu bạn cho đó là điên rồ thì hãy xem qua hình ảnh tái tạo sau khi được tính toán từ Stupid Calculation. Họ cho biết kết quả của tất cả màn hình khi ghép lại sẽ có … Continue reading Đây là hình ảnh khi ghép tất cả màn hình iPhone trên thế giới lại với nhau