Apple Online Store tạm ngưng trước thềm sự kiện ‘Spring Forward’

Cửa hàng trực tuyến Apple Online Store bắt đầu tạm ngưng 5 tiếng trước khi bắt đầu sự kiện “Spring Forward” của Apple tại San Francisco, nơi mà hãng dự kiến sẽ nói chi tiết về Apple Watch cùng với những sản phẩm bí ẩn khác. Và theo truyền thống, Apple Online Store vẫn tạm dừng cho đến Xem tiếp…