3 App hot miễn phí trong ngày cho iPhone và iPad

Taskulous Size: 700 KB Tương thích: iPhone và iPad Đây là ứng dụng nhắc việc giúp bạn hoàn tất và ghi nhớ lại những việc cần làm, ứng dụng cho phép gởi các danh sách này qua email. Nếu bạn đang cần một ứng dụng đơn giản và dể sử dụng, thì đây là ứng dụng phù hợp cho nhu cầu của bạn. Ứng dụng … Continue reading 3 App hot miễn phí trong ngày cho iPhone và iPad