Apple mở khu vực quyên góp cho nạn nhân bão Haiyan trên iTunes

Apple mở thêm một khu vực mới trên iTunes để người dùng cùng chung sức đóng góp cho các nạn nhân tại Philippines chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Haiyan mà Việt Nam gọi là bão số 14 vừa qua. Hiện tại, Apple đóng góp 30% dành riêng cho nhân dân Philippines mỗi khi có người mua hàng trên iTunes, nhưng tiếp tục … Continue reading Apple mở khu vực quyên góp cho nạn nhân bão Haiyan trên iTunes