Tuỳ biến System Preferences trên Mac OS X 10.7

Với Mac OS X Lion, Apple tích hợp thêm một chức năng mới cho System Preferences trên hệ điều hành này. Đó là tuỳ biến hiển thị các biểu tượng tinh chỉnh của hệ thống. Bằng cách nhấn và giữ nút Show All, một danh sách và biểu tưởng tinh chỉnh sẽ hiển lên, bạn chọn Customize… Khi kích hoạt Customize, các biểu tượng trên … Continue reading Tuỳ biến System Preferences trên Mac OS X 10.7