Đã có Facebook for iPhone 3.3.3

Facebook for iPhone là một trong số những ứng dụng phổ biến nhất trên App Store vừa được nâng cấp lên phiên bản 3.3.3 hôm nay. Trong lần nâng cấp này Facebook for iPhone tập trung cải thiện về giao diện cho phần thông báo, sửa các lỗi, cải thiện Xem tiếp…