Tải về ứng dụng TipTyper: Notepad cho Mac

Thật ra trên OS X đã tích hợp sẵn ứn dụng TextEdit để giúp bạn gõ những đoạn văn bản với những định dạng đơn giản. Ưu điểm của TextEdit giúp bạn lưu và xem những định dạng tập tin của Microsoft Office hay iWork của Apple và xuất chúng ra PDF. Nhưng bạn cần những phần mềm đơn giản hơn thì hãy tải về … Continue reading Tải về ứng dụng TipTyper: Notepad cho Mac

Imagine – Trình soạn thảo đơn giản cho Mac OS X

Imagine is practical writing at its best. A simple, clean, readable layout and all you’d ever expect from a simple text editor, but so much more. You no longer need TextEdit, or Word. Imagine can do it all for you, in a faster, more beautiful package. – Adjustable font and font size – Eight background colors – More beautiful layout – Live word count – … Continue reading Imagine – Trình soạn thảo đơn giản cho Mac OS X