Emojicon sẽ có thêm biểu tượng mới bao gồm cả ‘tự sướng’

Hiệp hội Unicode hôm nay vừa cho ra mắt 38 ký tự emoji mới sẽ được tích hợp vào phiên bản Unicode 9.0 dự kiến phát hành rộng rãi vào giữa năm 2016. Những biểu tượng này sẽ được đưa vào iOS và OS X trong phiên bản kế tiếp. Bộ emoji này khá phong phú bao gồm biểu tượng chụp ảnh ‘tự sướng’, khuôn … Continue reading Emojicon sẽ có thêm biểu tượng mới bao gồm cả ‘tự sướng’