Làm sao để giải nén tập tin DMG của iOS 6, iOS 7 khi tải về trên mạng

Thường bạn sẽ dễ bắt gặp tập tin DMG khi tải các tập tin firmware của iOS 6/7 về trên mạng từ các trang torrent, hay ngay cả trên Apple Developer Portal. Apple sử dụng định dạng DMG để nén tập tin tương tự như ZIP hay RAR quen thuộc trên Windows. WinRar, WinZip hay các tiện ích đĩa ảo khác hầu như không hỗ … Continue reading Làm sao để giải nén tập tin DMG của iOS 6, iOS 7 khi tải về trên mạng