Wunderlist được cập nhật giao diện, thêm tính năng lập thư mục thông minh

Wunderlist ứng dụng lập việc cần làm vừa được cập nhật lên phiên bản mới dành cho iOS và Mac OS X. Đây là ứng dụng được phát triển bởi các lâp trình viên 6Wunderkinder tại Đức.   Ứng dụng vừa được cập nhật giao diện mới thanh lịch và Xem tiếp…