Mang trở lại giao diện xem ảnh cũ trên Facebook

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào Facebook để xem ảnh, bạn sẽ chú ý Facebook đã thay đổi giao diện của chức năng này. Chức năng này giúp người xem ảnh trực tiếp mà không cần phải chuyển trang, và bạn có thể xem những tấm hình tiếp theo bằng cách nhấn vào các phí mũi tên ở 2 bên màn hình. Tuy nhiên … Continue reading Mang trở lại giao diện xem ảnh cũ trên Facebook