[chính thức] Apple đã chiêu mộ Paul Deneve, cựu CEO của hãng thời trang Pháp YSL, để tham gia một ‘dự án đặc biệt’

Apple vừa xác nhận rằng hãng vừa chiêu mộ được Paul Deneve, cựu CEO của hãng thời trang xa xỉ của Pháp Yves Saint Laurent, gọi tắt là YSL. Tuy nhiên hiện vẫn chưa biết rằng ông sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Bán lẻ hay không? Có thể Deneve sẽ làm việc tại một “dự án đặc biệt” và chịu … Continue reading [chính thức] Apple đã chiêu mộ Paul Deneve, cựu CEO của hãng thời trang Pháp YSL, để tham gia một ‘dự án đặc biệt’