Blackberry Desktop nâng cấp phiên bản mới dành cho PC & MAC

RIM vừa mới nâng cấp phiên bản của phần mềm Blackberry Desktop cho cả Windows và Mac, trong đó bản mới của Win là 6.0.1.18 và trên Mac là 2.0.0.64. Bản nâng cấp trên Windows không có thay đổi nhiều, một số tính năng được làm tốt hơn như việc đồng bộ các dữ liệu media, hỗ trợ Microsoft Outlook x664 và Exchange 2010. Với … Continue reading Blackberry Desktop nâng cấp phiên bản mới dành cho PC & MAC