Kiểm tra phiên bản iOS tối đa cho iPhone/iPad/iPod touch

Mời các bạn sử dụng bảng danh sách dưới đây để tra cứu bản tối đa hỗ trợ iPhone/iPad/iPod touch.

Bản iOS mới nhất hiện nay đang là iOS 11. Những thiết bị được đánh dấu * màu cam là những máy có thể chạy được hệ điều hành iOS tối đa cho thiết bị đó nhưng bị hạn chế tính năng.

Link tải trực tiếp iOS 11 (Bản chính thức mới nhất)

Tên thiết bị Phiên bản hỗ trợ tối đa
iPad Wi-Fi (Bản đầu tiên/1st Gen) iOS 5.1.1*
iPad Wi-Fi/3G/GPS (Bản đầu tiên/1st Gen) iOS 5.1.1*
iPad 2 (Wi-Fi Only) iOS 9.x*
iPad 2 (Wi-Fi/GSM/GPS) iOS 9.x*
iPad 2 (Wi-Fi/CDMA/GPS) iOS 9.x*
iPad 2 (Wi-Fi Only, iPad2,4) iOS 9.x*
iPad 3rd Gen (Wi-Fi Only) iOS 9.x*
iPad 3rd Gen (Wi-Fi/Cellular AT&T/GPS) iOS 9.x*
iPad 3rd Gen (Wi-Fi/Cellular Verizon/GPS) iOS 9.x*
iPad 4th Gen (Wi-Fi Only) iOS 10.x*
iPad 4th Gen (Wi-Fi/AT&T/GPS) iOS 10.x*
iPad 4th Gen (Wi-Fi/Verizon & Sprint/GPS) iOS 10.x*
iPad mini (Wi-Fi Only/1st Gen) iOS 9.x*
iPad mini (Wi-Fi/AT&T/GPS – 1st Gen) iOS 9.x*
iPad mini (Wi-Fi/VZ & Sprint/GPS – 1st Gen) iOS 9.x*
iPad Air (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất*
iPad Air (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất*
iPad Air (Wi-Fi/TD-LTE – China) Chạy bản mới nhất*
iPad mini 2 (Retina/2nd Gen, Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất*
iPad mini 2 (Retina/2nd Gen, Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất*
iPad mini 2 (Retina/2nd Gen, China) Chạy bản mới nhất*
iPad Air 2 (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất
iPad Air 2 (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất
iPad mini 3 (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất*
iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất*
iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular, China) Chạy bản mới nhất*
iPad mini 4 (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất
iPad mini 4 (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 12.9-Inch (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 12.9-Inch (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 9.7-Inch (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 9.7-Inch (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất
iPad 9.7-Inch 5th Gen (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất
iPad 9.7-Inch 5th Gen (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 10.5-Inch (Wi-Fi Only) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 10.5-Inch (Wi-Fi/Cellular) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 12.9-Inch (Wi-Fi Only – 2nd Gen) Chạy bản mới nhất
iPad Pro 12.9-Inch (Wi-Fi/Cell – 2nd Gen) Chạy bản mới nhất
iPhone (Bản đầu tiên/1st Gen/EDGE) iPhone OS 3.1.3
iPhone 3G iOS 4.2**
iPhone 3GS iOS 6.1.6**
iPhone 3G (China/No Wi-Fi) iOS 4.2**
iPhone 3GS (China/No Wi-Fi) iOS 6.1.6**
iPhone 4 (GSM) iOS 7.1.2*
iPhone 4 (GSM, Revision A) iOS 7.1.2*
iPhone 4 (CDMA/Verizon/Sprint) iOS 7.1.2*
iPhone 4S (4s*) iOS 9.x*
iPhone 4S (GSM China/WAPI) iOS 9.x*
iPhone 5 (GSM/LTE 4, 17/North America) iOS 10.x
iPhone 5 (CDMA/LTE, Sprint/Verizon/KDDI) iOS 10.x
iPhone 5 (GSM/LTE 1, 3, 5/International) iOS 10.x
iPhone 5 (CDMA China/UIM/WAPI) iOS 10.x
iPhone 5 (GSM/LTE/AWS/North America) iOS 10.x
iPhone 5c (GSM/North America/A1532) iOS 10.x
iPhone 5c (CDMA/Verizon/A1532) iOS 10.x
iPhone 5c (CDMA/China Telecom/A1532) iOS 10.x
iPhone 5c (CDMA/US/Japan/A1456) iOS 10.x
iPhone 5c (UK/Europe/Middle East/A1507) iOS 10.x
iPhone 5c (China Unicom/A1526) iOS 10.x
iPhone 5c (Asia Pacific/A1529) iOS 10.x
iPhone 5c (China Mobile/A1516) iOS 10.x
iPhone 5s (GSM/North America/A1533) Chạy bản mới nhất
iPhone 5s (CDMA/Verizon/A1533) Chạy bản mới nhất
iPhone 5s (CDMA/China Telecom/A1533) Chạy bản mới nhất
iPhone 5s (CDMA/US/Japan/A1453) Chạy bản mới nhất
iPhone 5s (UK/Europe/Middle East/A1457) Chạy bản mới nhất
iPhone 5s (China Unicom/A1528) Chạy bản mới nhất
iPhone 5s (Asia Pacific/A1530) Chạy bản mới nhất
iPhone 5s (China Mobile/A1518) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 (GSM/North America/A1549) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 (CDMA/Verizon/A1549) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 (Global/Sprint/A1586) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 (China Mobile/A1589) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 Plus (GSM/North America/A1522) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 Plus (CDMA/Verizon/A1522) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 Plus (Global/Sprint/A1524) Chạy bản mới nhất
iPhone 6 Plus (China Mobile/A1593) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s (AT&T/SIM Free/A1633) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s (Global/A1688) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s (Mainland China/A1700) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s (China Mobile/A1691) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s Plus (AT&T/SIM Free/A1634) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s Plus (Global/A1687) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s Plus (Mainland China/A1699) Chạy bản mới nhất
iPhone 6s Plus (China Mobile/A1690) Chạy bản mới nhất
iPhone SE (United States/A1662) Chạy bản mới nhất
iPhone SE (Global/Sprint/A1723) Chạy bản mới nhất
iPhone SE (China Mobile/A1724) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 (Verizon/Sprint/China/A1660) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 (AT&T/T-Mobile/Global/A1778) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 (Japan/A1779) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 (China Mobile/A1780) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 Plus (Verizon/Sprint/China/A1661) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 Plus (AT&T/T-Mobile/Global/A1784) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 Plus (Japan/A1785) Chạy bản mới nhất
iPhone 7 Plus (China Mobile/A1786) Chạy bản mới nhất
iPod touch (Bản đầu tiên/1st Gen) iPhone OS 3.1.3
iPod touch (2nd Gen) iOS 4.2**
iPod touch (2nd Gen/2009/8 GB) iOS 4.2*
iPod touch (3rd Gen/32 & 64 GB) iOS 5.1.1
iPod touch (4th Gen/FaceTime) iOS 6.1.6*
iPod touch (4th Gen, 2011) iOS 6.1.6*
iPod touch (4th Gen, 2012) iOS 6.1.6*
iPod touch (5th Gen) iOS 9.x
iPod touch (5th Gen, No iSight, 2013) iOS 9.x
iPod touch (5th Gen, 16 GB, 2014) iOS 9.x
iPod touch (6th Gen, 2015) Chạy bản mới nhất*