Hướng dẫn đưa iPhone 7 về chế độ DFU để restore firmware

iPhone 7 do trang bị nút Home “cứng”, nên Apple thay đổi một tí các cách thức để “reset nóng” hoặc đưa về chế độ DFU (Device Firmware Upgrade). Lưu ý: iPhone 6s trở về trước vẫn sử dụng cách thức cũ. Hướng dẫn này chỉ có hiệu lực với iPhone Xem tiếp…