Hướng dẫn hạ (downgrade) iOS 6.1.3 xuống 6.1.2 cho iPhone 3GS/4 & iPod Touch 4

iOS 6.1.3 được Apple đưa ra đã hơn 1 tháng, đây là bản nâng cấp mới nhất dành cho các máy iPhone 3GS/4/4S, iPad 2/3/4/Mini và iPod Touch 4/5 đồng thời vá các lỗ hổng bảo mật và ngăn chặn công cụ jailbreak evasi0n. Nhiều bạn lỡ nâng cấp iOS 6.1.3 cho iPhone 4S/5, iPad 2/3/4/Mini và iPod Touch sẽ phải chờ đợi thêm một … Continue reading Hướng dẫn hạ (downgrade) iOS 6.1.3 xuống 6.1.2 cho iPhone 3GS/4 & iPod Touch 4