iPad 2 có BXL hai nhân ARM-A9 900MHz và GPU PowerVR SGX543MP2

iFixit có thể mổ bụng iPad 2 ra để khám phá bên trong nhưng cần phải có đến những bài đo bằng phần mềm thì người ta mới có thể xác định cấu hình cụ thể của chiếc máy tính bảng mới nhất của Apple này. Theo những bài kiểm tra đến từ AnandTech thì tốc độ thực tế của iPad 2 không phải 1GHz, … Continue reading iPad 2 có BXL hai nhân ARM-A9 900MHz và GPU PowerVR SGX543MP2